Loopbaanadvies

Werkwijze

 
Een loopbaanontwikkelingtraject bestaat doorgaans uit vijf tot tien gesprekken, met een tussenperiode van ongeveer twee weken, waarin het uitvoeren van persoonlijke opdrachten grotendeels centraal staat. De startvraag is in alle gevallen: “wat wil ik?”. Op verschillende manieren kan op deze vraag een antwoord worden verkregen. Wij besteden aandacht aan:

De rode draad en verdere mogelijkheden in opleiding, (neven)functies, levenswensen.
Uw goed ontwikkelde en nog te ontwikkelen kwaliteiten en uw persoonlijke drijfveren.
Het verkennen van verschillende zoekmethodes, waaronder netwerken.
Het opstellen van een actieplan bij het zoeken naar concrete functie(s).
Het opstellen van sollicitatiebrieven.
Inzicht geven in sollicitatie (gespreks) methodieken.
Het voeren van sollicitatiegesprekken.
Het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.
In onze benadering wordt de nodige aandacht besteed aan de combinatie werk en privé. Indien nodig, zal er ook aandacht besteed worden aan ervaringen die “beschadigend” hebben gewerkt. De geschiedenis kunnen we niet veranderen. Maar we hebben wel een keuze in de manier waarop we om gaan met de opgedane ervaringen.

Het resultaat

 
Na het traject heeft u uw loopbaandoelstelling helder voor ogen, een actieplan geformuleerd en bent u klaar om zelfstandig een nieuwe functie te verwerven.

Werken is leuk, vooral als het meerwaarde aan uw leven geeft. Juist daarom is werk waar u uw hart en ziel in kwijt kunt zo belangrijk. In de loop van ons leven veranderen onze behoeften. Zo ook de behoeften die we in ons werk zoeken. Bent u iemand wiens werk niet meer aansluit bij uw behoefte of wilt u gewoon eens nagaan welke mogelijkheden er voor u op de arbeidsmarkt zijn? Neem dan contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Bekijk of download de flyer Loopbaanadvies (PDF)
Wilt u van gedachten wisselen over een dergelijke carrièrestap of bent u op zoek naar een loopbaanadviseur voor een van uw medewerkers?