Werving & Selectie

Het werven en selecteren van een nieuwe, passende medewerker vraagt veel tijd en aandacht.

Een proces dat van start gaat, wanneer binnen de organisatie duidelijk wordt dat nieuwe medewerkers zullen moeten worden aangetrokken. Noodzakelijkerwijs moeten het functieprofiel en de functie-eisen vastgesteld worden, rekening houdend met het beleid op de korte en langere termijn. Vervolgens is er een vertaalslag nodig om de potentiële kandidaat ook daadwerkelijk te bereiken en te kunnen selecteren voor een nieuwe functie.

Ingenium heeft uitgebreide ervaring met werving en selectie van personeel op HBO- en academisch niveau. Wij kunnen voor u de functie en competentieprofielen opstellen, de gehele werving en selectieprocedure begeleiden, en het inwerken van een nieuwe medewerker begeleiden.

Op zoek naar een nieuwe medewerker?

Werkwijze

Door een aantal recente marktontwikkelingen wordt het steeds moeilijker geschikte kandidaten te vinden en te interesseren voor diverse posities binnen uw organisatie. Daardoor vraagt elke werving en selectie procedure een gedegen begeleiding. Ingenium inventariseert om die reden vooraf en in overleg met de opdrachtgever de ondersteuning die gewenst is en de stappen die de meeste kans op succes bieden. Gezien onze filosofie zullen wij zoveel mogelijk de persoonlijke ambitie en loopbaan van (potentiële) medewerkers afstemmen op de strategie, cultuur en doelen van uw organisatie.

Ingenium oriënteert zich uitgebreid op de werkgevende organisatie en de omgeving waarin de vacante functie moet worden vervuld. De strategische kaders, de structuur, de doelen en de op korte termijn noodzakelijke acties worden weergegeven in een functieanalytisch rapport. Hierin wordt ook een functiebeschrijving en de functie-eisen van de vacature opgenomen. Wij werven o.a. via onze website, databank, advertenties en ons netwerk. Vervolgens verzorgen wij de brievenselectie en interviewen potentieel geschikte kandidaten. Een select aantal kandidaten wordt voorgesteld aan een selectie- en adviescommissie. Op verzoek verzorgen wij een assessment onderzoek. Na het eerste half jaar arrangeert Ingenium een evaluatiegesprek met de opdrachtgever en de aangenomen kandidaat, omdat de begeleiding niet ophoud op het moment dat er een kandidaat is gevonden.

Resultaat

Ons werving en selectietraject is een efficiënt proces dat van uw organisatie een minimale tijdsinspanning vergt. Uw vacature wordt ingevuld met een gemotiveerde nieuwe medewerker die over de gewenste kwalificaties beschikt.

Succesvol afgeronde opdrachten

Persoonlijk assistent

Brederijn Van Spaendonck

Project manager

Transparix BV

Ondernemende directeur

Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures